Pre získanie ďalších informácií a nezáväzné spojenie s nami, stačí jednoduchý klik. KLIK TU

Spokojný zákazník -náš spoločný úspech 


Na pevných základoch, nekompromisne a stabilne 

Zameriavame sa na detailné nastavenie prevádzok stravovacieho a ubytovacieho zamerania. Naše rokmi zdokonaľované a praxou overené služby poskytujú podnikom možnosti nastavenia systému práce a všetkých súvisiacich činností tak, aby podnik dosahoval lepšie ekonomické výsledky. Synergickým efektom zlepšujeme všetky úrovne vedenia, riadenia a zabezpečujeme plynulý chod podniku pri efektívnejšom hospodárení. Naše aplikované služby - Business

Marketingový manažmet

- cieľ a vízia spoločnosti                                    - produkt a služba                                              - stratégia propagácie                                      - plán marketingového rozvoja

Personálna agenda

- školenie personálu
- analýza ľudských zdrojov  
- motivácia a sebahodnotenie pracovníka
- syndróm vyhorenia zamestnanca

Vedenie a rozvoj teamu

- školenie tímov na všetkých úrovniach 
- brainstorming
- slonia technika riešenia zadaní
- spätná väzba spolupracovníkov

Krízový manažment

- vymedzenie krízových situácií 
- riešenie druhov kríz
- manuál postupov 

Naše aplikované služby- Ekonomika

Mystery shopping

- objektívne zhodnotenie prevádzky
- kritéria hodnotenia
- pohľad hosťa/ zákazníka
- možnosti zlepšenia

Prevádzková ekonomika 

- stanovenie ekonomických cieľov
- denné výkazy nákladov a tržieb
- rozpočtová analýza
- optimalizácia peňažných tokov

Ekonomika ubytovacej časti

- systém práce a kontroly
- manuály všetkých pozícií
- kontrakt s dodávateľmi
- synergia úsekov


1. Prvý kontakt  - dotazník 

Úspešná reštaurácia
Úspešná reštaurácia

4. Aplikácia opatrení

Zvýšenie tržby, zníženie nákladov
Zvýšenie tržby, zníženie nákladov

2. Konzultácia

Ako zlepšiť ekonomiku
Ako zlepšiť ekonomiku

5. Prevencia

Kontrolná činnosť
Kontrolná činnosť

3. Plán revitalizácie

Zlepšenie služieb
Zlepšenie služieb
Ako efektívne viesť reštauráciu
Ako efektívne viesť reštauráciu