bratia odpovedajú

ZIGGI&STEVE®  

Ako pracujeme

Od vrcholového manažmentu až po prvú líniu spolupracujeme s našimi zákazníkmi, aby sme im pomohli udržateľne inovovať, dosiahnuť trvalé zvýšenie výkonnosti a budovať silné zázemie, ktoré bude prosperovať. Pracujeme priamo na prevádzke, kde môžme najlepšie vidieť možnosti zlepšenia, úskalia ktorým vaša prevádzka čelí a ako je možné riešiť  krízové situácie. 


1. Ako prebieha spolupráca so Ziggi a Steve ® ? 

Prvý kontakt - Konzultácia - Plán revitalizácie- Metódy riešenia- Prevencia

Prvý kontakt predstavuje podnet k zmene, ak ste majiteľom ubytovacieho alebo stravovacieho zariadenia a rozhodnete sa ponúkať lepšie služby (s čím následne súvisia vyššie tržby a zisky) musíte si byť vy sám istý, že zmenu chcete a stáť si za svojím rozhodnutím. 
Následne nás stačí kontaktovať mailom, telefonicky alebo aj osobne a predstaviť nám vašu cieľovú predstavu. Po fáze konzultácie a predstavení možností nasleduje krok plánovania a revitalizácie. Zostavíme vám plán obnovy s krokmi a opatreniami, ktoré budeme následne aplikovať do prevádzky za účelom dosiahnutia vami zvoleného výsledku. Po aplikácii opatraní sa dostávame do fázy prevencie v ktorej vám ukážeme kontrolnú činnosť a jej význam pre dosiahnutie a udržanie želaného stavu, či už je to požadovaná výška zisku alebo minimalizácia tržieb viazaných v zásobách a ďalšie. 

2. Akú mám garanciu funkčnosti aplikovaných služieb Z&S?

Praxou overené- rokmi vybrúsené 

Naše aplikované služby s 20 ročnými skúsenosťami vám zaručia zlepšenie ekonomickej situácie podniku, garantujeme vám minimálne 4% zníženie nákladov a priamo úmerné zvýšenie tržieb. Nepracujeme na diaľku, pracujeme priamo v mieste diania. Nejdeme vám radiť z kancelárie bez priameho kontaktu, ideme vás priamo u vás naučiť ako sa dá dosiahnuť maximálna efektivita procesov pri optimalizovaní nákladov, ako pracovať s tímom ľudí a motivovať ich k výsledkom, ako sa stať manažérom a lídrom s prirodzeným rešpektom a kedy ktoré opatrenia aplikovať. Naša spolupráca prebieha priamo na prevádzke, kde presne vidíme, kde vám peniaze utekajú, kde sú možnosti zlepšenia, ako sa dá dosiahnuť lepšie poskytovaná služba a aké zmeny, opatrenia a kontroly je potrebné zaviesť. Máme skúsenoti v oblasti hotelierstva, manažmentu, ľudských zdrojoch, prevádzkovej ekonomiky, skladovom hospodárstve a marketingu. Naši spokojní zákazníci sú garnaciou úspechu aj pre vás, pridajte sa k nim. 

3. Aké možnosti spolupráce ponúkate?

Povedzte ČO chcete dosiahnuť  a my vám povieme AKO to zabezpečiť.

Na základe vašich požiadaviek vám vytvoríme plán krokov pre zlepšenie podniku. Podľa rozsiahlosti využítých služieb vám zostavíme cenník fáz obnovy, jednotlivé fázy postupne aplikujeme, aby sme dospeli k vami želanému výsledku. Následne po viditeľnom zlepšení situácie vypracujeme plán kontroly a opatrení, vďaka ktorému bude váš podnik zlepšovať svoje pôsobenie na trhu. Prevádzka bude o level vyššie a vy šťastný zemepán. 

4.  Koľko ma to bude stáť?

Cena služieb odráža hodnotu úspechu, aký chcete dosiahnuť.

V prvom rade vám ubezpečujeme, že vás nechceme zruinovať, chceme vám pomôcť. Prvé fázy kontaktu a konzultácie sú bezplatné, následne vám zostavíme plán revitalizácie rozdelený do jednotlivých okruhov a tie budú nacenené podľa cenníka. V prvom štádiu vycestovania  a začatia spolupráce objednávateľ služby hradí cestovné náklady, náklady spojené s pobytom na mieste ak si to lokalita prevádzky vyžaduje a hodinovú mzdu. Ceny služieb sú výsledkom ušetreného nákladu, čo ušetríte vďaka revitalizačným opatreniam, to je výška nášho ocenenia počas pôsobenia u vás, potom hodnota ušetreného nižšieho nákladu a dosiahnutých vyšších tržieb ostane vám a vášmu podniku.

5. Aký čas potrvá kým uvidím výsledky

Potrebujeme o toľko menej času o koľko viac úsilia do toho vložite vy. 

Čas zlepšenia je presne taký, aký budete chcieť. Vy ste majiteľ a najvyššia inštitúcia podniku, vy ste ten, kto rozhoduje a riadi, kto dáva kompetencie a pozná dokonale svoju prevádzku. Podľa vášho záujmu, podľa vašej snahy o aplikovanie opatrení a  systém zavádzania procesov závisí dĺžka nášho pôsobenia. Čím rýchlejšie pochopíte systém úspechu, tým menej zaplatíte nám a viac ostane vášmu podniku. 

Sedem ZÁKLADNÝCH OTÁZOK 

Otázky, ktoré stoja za zlepšením v oblasti

  • ekonomika
  • ľudské zdroje
  • manažment
  • marketing
  • reštauračné a hotelové služby

Na základe vašich odpovedí vám BEZPLATNE vypracujeme predbežný plán aplikovaných služieb pre vytvorenie prosperujúceho podniku. 

Informácie - naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa vám čo najskôr ozveme späť.