Vyhorený zamestnanec

10.03.2024

Ako manažér máte kľúčovú úlohu v prevencii a riadení vyhorenia zamestnancov. Tu sú niektoré kroky, ktoré môžete podniknúť.

Vyhorenie zamestnancov je stav, keď jednotlivec pocitovo, emocionálne a fyzicky vyčerpaný, stratil záujem a angažovanosť voči práci. Tento stav môže byť sprevádzaný pocitom bezmocnosti, frustrácie a nedostatku motivácie. Je to často výsledok dlhodobého vystavenia stresujúcim pracovným podmienkam, nedostatku podpory zo strany vedenia, nevhodného vyvažovania pracovného a osobného života, nedostatku uznanie za prácu, nedostatku možností kariérneho rastu a mnohých ďalších faktorov. Mnohokrát je tento pojem prehliadaný, nedeje sa zo dňa na deň, plynie postupne. Až v dlhšom časovom horizonte si uvedomíte, že z pracovitého a zodpovedného spolupracovníka plného elánu, nadšenia a nápadov je zrazu len akási fádna schránka bez záujmu.

 

  1. Rozpoznať príznaky vyhorenia: Buďte pozorní na zmeny v správaní a náladách vašich zamestnancov. Príznaky vyhorenia môžu zahŕňať zníženú produktivitu, zvýšenú absenciu, apatiu, iritabilitu a nedostatok motivácie.

  2. Komunikácia a podpora: Poskytnite otvorené a podporné pracovné prostredie, kde sa vaši zamestnanci môžu porozprávať o svojich problémoch. Buďte empatickí a počúvajte ich obavy a potreby.

  3. Delegovanie a rozloženie zodpovedností: Uistite sa, že vaši zamestnanci majú realistické pracovné zaťaženie a že nie sú preťažení. Delegujte úlohy spravodlivo a efektívne. Mnohokrát sa stáva, že na menší tím sú kladené vysoké nároky a zaťaženie. Ak si nie ste istý koľko ľudí potrebujete, skúste si časovať pracovné činnosti, ktoré sa opakujú najčastejšie. V gastro sektore môžete skúsiť stopovať čas na prípravu náročnejšieho menu, čas na upratanie hotelovej izby, čas na kontrolu rezervovaní, čas na zúčtovanie hosťa, čas objednania a podobne. Následne podľa kapacity objektu viete určiť koľko takých činností v rámci dňa prebieha a koľko zamestnanec vzhľadom na časovanie úloh vie za svoju smenu spraviť.

  4. Poskytnutie spätnej väzby a uznania: Uznanie a ocenenie zamestnancov za ich prácu môže pomôcť zvýšiť ich motiváciu a znížiť riziko vyhorenia. Pravidelne poskytujte konštruktívnu spätnú väzbu a vyjadrujte uznanie za ich úsilie a výkony. Pre mnohých ľudí je efektívnym ocenením aj finančná prémia po ukončení silnej sezóny. Držte sa pravidla keď chválite, chváľte pred všetkými, keď karháte, robte to medzi štyrmi očami. Pri oboch prípadoch však nezabúdajte na zdravú mieru a objektívnosť.

  5. Podpora vyváženia pracovného a osobného života: Podporujte zamestnancov v získavaní rovnováhy medzi pracovným a osobným životom. Poskytnite flexibilné pracovné podmienky, ak je to možné, a podporujte dovolenky a oddychové dni. Po dovolenke vám príde oddýchnutý človek, plný pozitívnej energie a chuti do práce.

  6. Rozvoj a kariérny rast: Poskytnite príležitosti na rozvoj a kariérny rast vašich zamestnancov. Umožnite im účasť na školeniach a workshopoch a pomáhajte im rozvíjať ich zručnosti a schopnosti. Ak si všimnete, že zamestnanci na svojej pozícii stagnujú, skúste im náplň práce zmeniť a na istý čas ich podľa možností presunúť na inú sekciu. Tam budú musieť v sebe znovu prebudiť tú snahu učiť sa nové veci a zvládnuť výzvu.

  7. Zlepšenie pracovných podmienok: Analyzujte pracovné podmienky vo vašej organizácii a identifikujte oblasti, ktoré môžu spôsobovať stres alebo nepríjemné pracovné prostredie. Snažte sa tieto podmienky zlepšiť a vytvoriť podporujúce prostredie. Jedným z významných nástrojov pre zlepšenie atmosféry na pracovisku sú aj tembuildingy a rôzne spoločné aktivity. Tie stmelia váš tím a môžte sa spolu posúvať a zlepšovať.

  8. Riadenie konfliktov a stresu: Učte zamestnancov riešiť konflikty a riadiť stresové situácie. Poskytnite im nástroje a techniky na zvládanie stresu a podporte ich v riešení konfliktov so spolupracovníkmi.

Prevencia vyhorenia zamestnancov je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje angažovanosť a úsilie zo strany manažéra a celého vedenia organizácie. Pokiaľ budete implementovať tieto kroky, môžete výrazne znížiť riziko vyhorenia vo vašej pracovnej sile a podporiť zdravé a produktívne pracovné prostredie.