SWOT ANALÝZA

09.10.2023

Keď začínate podnikať v hotelierstve a vaším zámerom je vytvárať zisky, rozvíjať podnikanie, v budúcnosti ho možno aj rozšíriť a začať súťažiť na národnej úrovni, jediné čo vám k tomu vydláždi cestu je správna ekonomická analýza trhu. 

Pri tvorbe nákladovej a ekonomickej analýzy pre vaše podnikanie v oblasti hotelových zariadení musíte kriticky preskúmať tieto kľúčové faktory; miesto, ceny a možnosti propagácie. Nestačí vykonať analýzu len pred zhodnotením ponuky ale je vhodné opakovane pokračovať v prehodnocovaní týchto kľúčových faktorov v pravidelných intervaloch pri prevádzkovaní podnikania a prispôsobovať sa zmenám.

Nadobudnutie zariadenia, výstavba a vybavenie hotela, poskytnutie režijných a prevádzkových nákladov predstavujú najdôležitejšie faktory, ktoré prispievajú k celkovým nákladom na prevádzku podnikania a mali by byť považované za hlavný faktor pri nákladovej a ekonomickej analýze.

Vzorová SWOT analýza podnikateľského plánu hotela

Náš plán otvorenia nášho hotela v Košiciach je testovať výkonnosť podnikania po dobu 3 až 5 rokov, aby sme vedeli, či budeme investovať viac peňazí, rozširovať hotel s cieľom vytvoriť sieť hotelov po celom Slovensku.

Sme si celkom vedomí toho, že existuje niekoľko hotelov a ubytovacích zariadení rôzneho druhu aj v bezprostrednom okolí miesta, kde máme v úmysle umiestniť náš hotel a preto vytvárame poctivú analýzu.

Vieme, že ak sa pre naše podnikanie vykoná správna SWOT analýza, budeme schopní umiestniť naše podnikanie tak, aby maximalizovalo našu silu, využilo príležitosti, ktoré budeme mať k dispozícii, zmiernilo možné riziká a bolo dobre vybavené na to, aby sme čelili našim hrozbám.

Pre túto modelovú situáciu uvádzame príklad SWOT analýzy:

  • Sila:

Naša poloha, obchodný model, ktorý budeme poskytovať, pohodlné a bezpečné ubytovanie, rôzne možnosti platby, široká ponuka jedál, nápojov a dezertov a naša vynikajúca úroveň služieb zákazníkom sa určite budú považovať za silné stránky. Tiež máme manažérsky tím, ktorý má všetko, čo je potrebné na rast nového podniku k ziskovosti v rekordnom čase.

  • Slabosť:

Hlavnou slabosťou, ktorá sa môže počítať proti nám, je skutočnosť, že sme nový hotel a nemáme finančnú kapacitu konkurovať sieťovým hotelom, ktoré pôsobia na celosvetovej úrovni.

  • Príležitosti:

Sme otvorení množstvu príležitostí. Sme v metropole východu, v mieste, kde sa vždy niečo deje, kde majú turisti možnosť objaviť históriu, kultúru, denný ruch aj nočný život, obchodné príležitosti aj priestor pre relax a zábavu. Sme nových miestom, čistým papierom a máme možnosť ukázať našu silu, rozmer aj úroveň. Ak začneme s latkou nastavenou vysoko, urobíme si dobré meno na začiatku a to nám vytvorí stálu klientelu a priláka ďalších cestujúcich.

  • Hrozba:

Rovnako ako každý iný podnik, jednou z hlavných hrozieb, ktorým budeme pravdepodobne čeliť, je hospodársky pokles. Faktom je, že hospodársky pokles ovplyvňuje kúpnu/kúpnu silu. Ďalšou hrozbou, ktorej môžeme pravdepodobne čeliť, je príchod nového hotela a dokonca aj reťazcov hotelov v rovnakej lokalite, kde sa nachádza ten náš.