Manažérske know-how

04.03.2024

Byť úspešným manažérom reštaurácie či hotela si vyžaduje kombináciu rôznych zručností a vedomostí. S niečím sa narodíme a sme na to predurčení a niečo sa vieme naučiť. Prezradíme vám niekoľko know-how, ktoré vás posunú v manažovaní o krok vpred.

  1. Vedenie a tímová práca: Schopnosť viesť a inšpirovať personál je nevyhnutná. Manažér by mal byť schopný vytvoriť pozitívne pracovné prostredie a podporovať tímovú spoluprácu. Ľudský faktor je v tomto odvetví neodmysliteľný, môžete byť akokoľvek dobrý manažér, ak nemáte správnych ľudí a spolupracovníkov, úspech budete dosahovať ťažko. Naopak ak máte vo svojom tíme ľudí na správnom mieste s prozákazníckym prístupom a nápadmi pre zlepšenie, s nasadením pre prácu je škoda ak ako manažér neviete takýto potenciál využiť. Dobrý manažér pozná svoj tím, vie motivovať spolupracovníkov, viesť ich a spoľahnúť sa na nich.

  2. Rozpoznávanie trendov a zákazníckych preferencií: Tak ako vo všetkých odvetviach aj v gastro sektore a ubytovacích zariadeniach a sú trendy, ktoré je nevyhnutné sledovať. Zákazníci vyhľadávajú to, čo je práve "v kurze" a ak to ponúknete ako prvý získate jednoznačnú konkurenčnú výhodu. Vďaka možnosti porozumieť potrebám a preferenciám existujúcich aj potenciálnych zákazníkov môžete zabezpečiť dostatočnú obsadenosť či už v stravovacích zariadeniach alebo zariadeniach služieb a tak zvýšiť svoje tržby. Buďte vždy o krok vpred a prispôsobujte ponuku novinkám na trhu, ocenia to vaši zákazníci, prejaví sa to na tržbe a pre konkurenciu budete inšpiráciou.

  3. Zásoby a dodávateľský reťazec: Nejeden prevádzkar vám povie, že niet nad lepšie vzťahy s dodávateľom. Kde tu si viete vybaviť lepšiu cenu, zazmluvniť dodávky tovarov a spoľahnúť sa na kvalitu. Efektívne riadenie zásob a dodávateľský reťazec pomáha minimalizovať odpad a náklady a zároveň zabezpečuje dostatočné množstvo surovín v správnom čase. Pri preberaní tovaru je potrebná kontrola, aby ste neprebrali tovar, ktorý nepodlieha akosti 1.triedy a následne nebudete z neho môcť využiť celý objem. V reštaurácii je aj dôležité uskladnenie potravín pre ich dlhšiu životnosť.

  4. Marketing a reklama: Schopnosť efektívne propagovať reštauráciu a prilákať nových zákazníkov je kľúčová. To môže zahŕňať online marketing, sociálne médiá, ako aj tradičné reklamné kanály. Dať o sebe vedieť je dôležitým krokom úspechu. Ak chcete, aby k vám zákazníci prišli, musia o vás vedieť. Zaujmite ich niečím, čo ponúkate len vy, či už je to jedinečný produkt, priateľská atmosféra alebo zvedavosť, ktorá ich dovedie až k vám.

  5. Vzdelávanie a rozvoj: Učíme sa celý život. Neustále vzdelávanie sa a rozvoj zručností sú dôležité pre udržanie konkurencieschopnosti a inovácií v reštauračnom priemysle. Posúva to nie len podnik, ale aj nás ako osobnosti. Nebojme sa posúvať svoje osobné hranici a tak sa môžeme stať profesionálmi vo svojom odbore.

Pre manažéra je nevyhnutné aby mal vlastnosti, ktoré ho predurčujú na túto prácu. Medzi takéto vlastnosti patrí analytické myslenie, vnímanie plusov aj mínusov so zreteľom na vývoj tržieb. Manažér by mal mať schopnosť analyzovať dáta a situácie, identifikovať problémy a riešiť ich efektívnym spôsobom. Logické myslenie a finančné základy pre ekonomické sledovanie podniku sú taktiež zručnosťou, ktorá ovplyvňuje postavenie na trhu.

Tieto aspekty spolu tvoria komplexný rámec know-how, ktorý môže pomôcť manažérovi dosiahnuť úspech v riadení reštaurácie alebo hotela. Je tiež dôležité mať flexibilitu a adaptabilitu, vedieť promptne reagovať na meniace sa podmienky a požiadavky trhu a nebáť sa zmien.