Dvojnásobné tržby a nižšie náklady v reštauračnom biznise

22.02.2024

Naše služby ZIGGI&STEVE zaznamenali výrazný progres v aplikovaní v reštaurácii, čo dokazujú údaje z letných mesiacov, kedy bol nárast tržieb najvýraznejší. Analyzujeme údaje z troch sezón, pričom každá sezóna ukazuje rast a efektivitu našich služieb. 

V prvej sezóne sme začali s tržbami 20 216 € v júli, ktoré narástli na 38 217 € v auguste. Druhá sezóna priniesla ešte výraznejší nárast, kde júlové tržby dosiahli 53 591 € a augustové 67 520 €, čo predstavuje zhruba 100% nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu. Tretia sezóna ukázala stabilizáciu nákladov o 20 % s júlovými tržbami 73 940 € a augustovými 86 615 €. V nasledujúcich dvoch sezónach sme zaznamenali rast tržieb o 10 % a potom o 20 %. V poslednej sezóne sa denná tržba pohybovala v priemere medzi 5 000 € a 7 500 €, čo podčiarkuje úspešnosť a efektivitu našich služieb. Kľúčom k tomuto úspechu je podrobná analýza a vytvorenie efektívneho systému práce, ako aj schopnosť presne vypočítať náklady a predikovať budúce výsledky, ktoré sa následne zhodujú s reálnymi dátami. Naše služby ZIGGI&STEVE tak predstavujú významný prínos pre ekonomiku reštauračného biznisu. Dokážeme identifikovať kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú výkonnosť a ziskovosť, a na základe týchto poznatkov prispôsobiť stratégie tak, aby maximálne vyhovovali potrebám a cieľom našich klientov. Naše služby tak umožňujú reštauráciám nielen zvýšiť ich tržby, ale aj optimalizovať prevádzkové náklady a zlepšiť celkovú efektivitu. 

KONTAKTUJTE NÁS LINK