Ako vybrať správneho zamestnanca?

14.06.2024

Pre výber zamestnancov na danú pracovnú pozíciu je potrebné vedieť, čo potrebujeme, čo ako zamestnávateľ očakávame.

Definujte požiadavky na pozíciu. Pred začiatkom výberového procesu je dôležité jasne definovať požiadavky a očakávania od novej pozície. To zahŕňa technické zručnosti, pracovné skúsenosti a osobnostné vlastnosti, ktoré sú dôležité pre úspech na danom poste. Tvorba detailného popisu práce pomôže pritiahnuť kandidátov, ktorí skutočne zodpovedajú potrebám vašej reštaurácie.

Inzerujte pozíciu efektívne. Využite rôzne kanály na inzerovanie pracovnej pozície, vrátane pracovných portálov, sociálnych médií a špecializovaných stránok pre gastro sektor. Nezabudnite na vizuálnu atraktivitu inzerátu a jasné vymedzenie benefitov, ktoré ponúkate.

Efektívny proces výber
Predvýber: Preosejte životopisy a motivačné listy na základe základných požiadaviek.
Pohovor: Počas pohovorov používajte behaviorálne otázky, ktoré pomôžu odhaliť skúsenosti a reakcie kandidátov v konkrétnych situáciách.
Praktické testy: Zvážte krátke praktické testy, ktoré overia technické zručnosti a schopnosť pracovať v reálnom prostredí vašej reštaurácie.

Zaistenie kvalifikovaného personálu

 1. Školenia a tréningy
  Aj keď najmete zamestnancov s rôznymi úrovňami skúseností, školenia sú kľúčové. Pravidelné tréningy pomáhajú zamestnancom osvojiť si štandardy vašej reštaurácie a zlepšovať svoje zručnosti. Môžete zahrnúť:

  • Školenia pri nástupe: Intenzívne tréningy pre nových zamestnancov.
  • Odborné kurzy: Kurzy zamerané na zlepšenie špecifických zručností, ako sú kuchárske techniky alebo starostlivosť o zákazníka, či krízový manažment.
  • Workshop a semináre: Pravidelné workshopy vedené skúsenými profesionálmi z odboru.
 2. Mentoring a podpora
  Vytvorte systém, kde skúsení zamestnanci mentorujú nových alebo menej skúsených kolegov. Táto podpora môže urýchliť proces adaptácie a zaistiť, že noví zamestnanci budú mať k dispozícii niekoho, na koho sa môžu obrátiť s otázkami a problémami.

 3. Motivačné programy a kariérny rast

  • Motivácia a odmeny: Ponúknite zamestnancom motivačné programy, ako sú bonusy za dobrý výkon, súťaže alebo uznanie zamestnanca mesiaca.
  • Kariérny rast: Umožnite zamestnancom vidieť jasnú cestu kariérneho rastu vo vašej firme. Podporujte ich v napredovaní a ponúkajte im príležitosti na povýšenie.
 4. Pracovné prostredie: Príjemné a podporujúce pracovné prostredie môže výrazne prispieť k udržaniu zamestnancov a taktiež sa odráža v atmosfére podniku. Čím sú zamestnanci spokojnejší, tým viac túto spokojnosť odovzdávajú aj hosťom v podobe proklientského prístupu.

 5. Zapojenie a tímová kultúra

  • Tímové aktivity: Organizujte tímové aktivity mimo práce, ktoré pomáhajú budovať dobré vzťahy a tímového ducha.
  • Komunikácia: Zabezpečte otvorenú a transparentnú komunikáciu v rámci tímu. Pravidelné stretnutia a spätná väzba môžu pomôcť riešiť problémy skôr, než sa stanú vážnymi.

Implementácia týchto stratégií môže výrazne zlepšiť výber a udržanie kvalifikovaných zamestnancov vo vašej reštaurácii alebo hoteli, čím zabezpečíte vyššiu kvalitu služieb a spokojnosť zákazníkov.