Kto sme

Naša firma je navrhnutá tak, aby fungovala ako jeden celok. Definujú nás naši ľudia a sme hlboko odhodlaní poskytovať exkluzívnu poradenskú podporu so silným súborom hodnôt. Každý jeden z nás prináša hlboké odborné znalosti v oblasti manažmentu, hotelierstva, ekonomiky, ľudských zdrojov, marketingu.       
SKÚSENOSTI
SKÚSENOSTI
 MILLENNIUM HOTELS AND RESORT ****  + AA
MILLENNIUM HOTELS AND RESORT **** + AA
GRANGE HOTELS **** + AA
GRANGE HOTELS **** + AA

20 ROKOV SKÚSENOSTÍ KROK ZA  KROKOM

Firma, ktorá nie je postavená na citátoch ale na rokoch skúseností.

Skúsenosti, ktoré vedia čo je mesačná DPH, výdavky na mzdy, režijné vstupy prevádzky, priame a nepriame náklady. Skúsenosti, ktoré zároveň poznajú ako a akým spôsobom sa formuje ekonomicky silná a stabilná prevádzka. Chránime vaše podnikanie

 Garantujeme vám jedinečnosť v každom bode

Firma ZIGGI & STEVE - Bratia Krajčovičovci je chránená ochrannou známkou®. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre: meno a priezvisko, zhodné tovary alebo služby, marketingové účely a iné ako je zapísané na Úrade Priemyselného Vlastníctva Slovenskej Republiky.