Kto sme

Naša firma je navrhnutá tak, aby fungovala ako jeden celok. Definujú nás naši ľudia a sme hlboko odhodlaní poskytovať exkluzívnu poradenskú podporu so silným súborom hodnôt. Každý jeden z nás prináša hlboké odborné znalosti v oblasti manažmentu, hotelierstva, ekonomiky, ľudských zdrojov, marketingu.       
20 ROKOV SKÚSENOSTÍ KROK ZA  KROKOM

Firma, ktorá nie je postavená na citátoch ale na rokoch skúseností.

Skúsenosti, ktoré vedia čo je mesačná DPH, výdavky na mzdy, režijné vstupy prevádzky, priame a nepriame náklady. Skúsenosti, ktoré zároveň poznajú ako a akým spôsobom sa formuje ekonomicky silná a stabilná prevádzka. Chránime vaše podnikanie

 Garantujeme vám jedinečnosť v každom bode

Firma ZIGGI & STEVE - Bratia Krajčovičovci je chránená ochrannou známkou®. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre: meno a priezvisko, zhodné tovary alebo služby, marketingové účely a iné ako je zapísané na Úrade Priemyselného Vlastníctva Slovenskej Republiky.