Rozdelenie prevádzkových nákladov hotela

06.05.2023

Pri snahe o dosiahnutie maximálneho zisku sú náklady prvou a hlavnou možnosťou ako sa dá zvýšiť zisk. Náklady na chod hotela majú niekoľko sekcií, ktoré môžeme optimalizovať.

Prevádzkové náklady hotela možno rozdeliť do dvoch typov: 

Fixné náklady vo všeobecnosti zostávajú rovnaké bez ohľadu na to, ako je nehnuteľnosť  obsadená, aj keď sa môžu pravidelne meniť. Napríklad hotel platí rovnaké nájomné a dane z nehnuteľnosti bez ohľadu na to, či je obsadený na 30% alebo 100%.

Variabilné náklady môžu kolísať zo dňa na deň a často korelujú s úrovňou obsadenosti. Preto je ťažšie ich predvídať, ale ľahšie kontrolovať, čo z nich robí hlavné ciele znižovania nákladov. Napríklad náklady na hodinový personál a čistiace prostriedky budú vyššie, keď hotel beží pri 100% obsadenosti ako pri 30% obsadenosti. 

Vďaka pravidelnej kontrole a zavedenému systému práce môžeme dosiahnuť optimálne výstupy, ktoré nám umožňujú efektívnejšie plánovanie pracovnej sily, regulujú množstvo surovín na sklade v kuchyni a zabezpečia prehľad tržieb a príjmov.