Prevádzková slepota

14.08.2023

Je to stav ohrozujúci existenciu podniku. Postupne zasiahne do každej výrobnej a odbytovej bunky. Ovplyvní správanie a produktivitu práce každého jednotlivca.

Je to stav, kedy negatívne emócie ovplyvnia rozhodujúce procesy podnikania a zahmlia racionálny pohľad na fungovanie podniku. Stav ohrozujúci existenciu podniku. Postupne zasiahne do každej výrobnej a odbytovej bunky. Ovplyvní správanie a produktivitu práce každého jednotlivca. Najväčším úskalím slepoty je, že parazituje podnik a jeho súčasti postupne a často to ani samotný majitelia nevidia a preto jej nevenujú pozornosť ani energiu. Zahniezdi sa, začne postupne nahlodávať každého jedného pracovníka a samotného Vás. Všimnete si už len ochorenie. Ochorenie, ktoré aj riadne pocítite. Je to stav, ktorý ochromí prevádzku a prejavujú sa symptómy ako pokles tímovej morálky, produktivity a efektivity práce a procesov, spokojnosť zákazníkov klesá, medziľudské vzťahy na pracovisku sú rozbíjané ohováraním, vyhováraním a obviňovaním kolegov. Objektívne vnímanie problému je nelogické, nespĺňa účel a prejde to do subjektívneho hodnotenia, ktoré je kritickým zlomom. Na poradách nebudú reálne riešenia, ktoré nebudú odosobnené od ľudí. Zameriate sa nie na problém ale na jednotlivca, osobu, človeka. V konečnom výsledku dôsledok problému pocítite riadne na tržbách a celkovej ekonomike podniku. Vaše vnímanie bude osobné, emotívne, čoho následok bude nedôvera spolupracovníkov a väčšia nespokojnosť na pracovisku. Vysoká fluktuácia sa prejaví v tržbách a spokojnosti zákazníkov. V poslednej fáze prevádzkovej slepoty budete mať problém za jeden kalendárny mesiac uhradiť všetky pohľadávky ktoré máte a budú sa presúvať z mesiaca na mesiac až sa ocitnete v začarovanom kruhu , ktorý nebudete vedieť rozseknúť. Z podnikania sa stane krč a nočná mora, ktorá ovplyvní súkromný života a podnikovú slepotu si prenesiete do vášho osobného života. Následkom čoho budú horšie vzťahy, nepochopenie a vzniká ďalší začarovaný kruh. Domáce nepochopenie sa prejaví v podnikaní. Obavou každého majiteľa je, že v tom ostane sám. Kľúčoví spolupracovníci odídu do prevádzky, ktorá funguje. V osobnom živote spravíte kráter, ktorý sa ťažko bude dať napraviť. 

Pozorne pozorujte symptómy a hneď ich riešte komunikáciou, ktorá je hodná vedúceho pracovníka - lídra. 

Iba správne nastavené podnikové ciele, jasné zadané úlohy a jednotný tímový duch zabráni prevádzkovej slepote, parazitovaniu vášho podniku. 

 S úctou a prianím iba dobrého Štefan Krajčovič, zakladaťel  Ziggi&Steve. 

 V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: krajcovic@ziggiasteve.sk