Cena za obsadenú izbu

10.05.2023

Cena za obsadenú izbu je mierou priemerných nákladov na hotelového hosťa, ktorý obýva izbu, vrátane fixných a variabilných nákladov. Čím nižší je vstup, tým väčší potenciálny zisk môže hotel dosiahnuť z predaja izieb. 

Cena za dostupnú izbu 

Cena za dostupnú izbu je podobná ako za obsadenú izbu, okrem toho, že meria priemerné náklady na servis všetkých izieb na hotely, nielen obsadených izieb. Zatiaľ čo obsadené izby môžu kolísať zo dňa na deň, počet dostupných izieb je relatívne pevný. 

Hrubý prevádzkový zisk na dostupnú izbu 

Hrubý prevádzkový zisk na dostupnú izbu  je mierou priemerného hrubého prevádzkového zisku v pomere k počtu dostupných izieb v hoteli. Ide o hodnotu, ktorá vyjadruje aký zisk by sme mohli obsiahnuť pri obsadení voľných kapacít. 

Práca na dostupnú izbu 

Práca je jedným z najvyšších výdavkov na hotely a predstavuje v priemere 49% celkových nákladov. Od pandémie sa mzdové náklady ešte zvýšili. Mzdové náklady na dostupnú izbu sú mierou mzdových nákladov hotela v pomere k počtu dostupných izieb. 

Pri cenotvorbe je nesmierne dôležité zohľadniť výšku všetkých vstupov, ktoré tvoria hodnotu nákladov izby. Na základe pevne určenej výšky vstupov vieme v akých hodnotách a možných zľavách môžeme predávať ubytovanie, aby sme pokryli náklady a tvorili zisk.