Ako vypočítať percento nákladov práce v reštaurácii

13.07.2023

Keď pochopíte, koľko míňate na personálne obsadenie a ako tieto náklady súvisia s vaším predajom, budete lepšie pripravení zvládnuť akékoľvek výzvy, ktoré vám prídu do cesty. Aj keď účtovníctvo nie je váš obľúbený predmet, sledovanie percenta nákladov práce vás môže nasmerovať k správnym obchodným rozhodnutiam. 

Poznanie percenta nákladov práce vašej reštaurácie je rozhodujúce pre prevádzku a udržanie finančne zdravého podnikania.

Táto práca (t.j. vaši zamestnanci) predstavuje srdce a dušu vašej reštaurácie. Ale títo zamestnanci nepracujú zadarmo. V skutočnosti sú práca a potraviny najdrahšími prevádzkovými nákladmi pre potravinársky priemysel.

Keď pochopíte, koľko míňate na personálne obsadenie a ako tieto náklady súvisia s vaším predajom, budete lepšie pripravení zvládnuť akékoľvek výzvy, ktoré vám prídu do cesty. Aj keď účtovníctvo nie je váš obľúbený predmet, sledovanie percenta nákladov práce vás môže nasmerovať k správnym obchodným rozhodnutiam.

Aké je percento nákladov práce v reštaurácii?

Percento nákladov práce v reštaurácii udáva, koľko peňazí reštaurácia vynakladá na platenie svojich zamestnancov v porovnaní s tým, koľko tržieb generuje za dané časové obdobie.

Poznanie percenta nákladov práce je dôležité, pretože môže informovať o rôznych obchodných rozhodnutiacha slúži aj ako merateľ ziskovosti.

Percento nákladov práce je tiež užitočné pre riadenie peňažných tokov. Poznanie tohto čísla vám môže pomôcť určiť, či je alebo nie je potrebné upraviť ceny potravín. Po výpočte percenta nákladov práce si možno uvedomíte, že musíte zvýšiť ceny potravín, aby ste podporili svoje náklady práce.

Aké percento by mali predstavovať náklady na pracovnú silu v reštaurácii?

Mali by ste sa snažiť udržať percento nákladov práce vašej reštaurácie pod 30%. To znamená, že za každých 10 €, ktoré vaša reštaurácia vygeneruje, by nemalo minúť viac ako 3 € na mzdy, zamestnanecké výhody a dane zo mzdy.

Nechcete, aby vaše percento nákladov práce bolo príliš vysoké ALEBO príliš nízke. Ak je príliš vysoká, vaše podnikanie nemusí byť finančne udržateľné. A ak je príliš nízke, môžete mať nedostatok personálu a nebudete schopní držať krok s dopytom.

Priemerné percento nákladov práce pre reštaurácie

Takže už viete, že 30% je ideálne percento nákladov práce pre reštaurácie. Aké je však priemerné percento nákladov práce v priemysle?

Vo všetkých typoch reštaurácii je priemerné percento nákladov práce 31,6%.

Tu je pohľad na to, ako sa jednotlivé typy reštaurácií skladajú.

Priemerné percento nákladov práce pre reštaurácie podľa typu miesta konania

Typ reštaurácie

Percento priemerných nákladov práce


Všetky typy reštaurácií

31.6%


Rýchle občerstvenie

25–30%


Luxusné reštaurácie

30–35%


Neformálne stravovanie

25–30%


Samostatné bary a nočné kluby

18–24%


Bary umiestnené vo vnútri reštaurácií

30%


Reštaurácie s rýchlym občerstvením majú zvyčajne nižšie percento nákladov na pracovnú silu, pretože majú menej zamestnancov ako reštaurácie s kompletnými službami. Nepotrebujú zložité programy pre účtovanie ani špecializovaných kuchárov v kuchyni, pretože recepty rýchleho občerstvenia sú vytvorené pre rýchlu a ľahkú realizáciu.

Na druhej strane, luxusnejšie reštaurácie majú vyššie percento nákladov na pracovnú silu, pretože potrebujú zložitejšie programy, náročnejšie zaškoľovacie procesy obsluhy pre pracovníkov, špičkových kuchárov, aby zabezpečili nezabudnuteľný kulinársky zážitok pre každého hosťa.

Ako vypočítať percento nákladov práce vo vašej reštaurácii

Ak chcete vypočítať percento nákladov práce v reštaurácii, budete potrebovať tri kľúčové informácie:

1. Stanovené časové obdobie

Percento nákladov práce sa počíta za stanovené časové obdobie, preto si vyberte jedno časové obdobie, o ktorom chcete vedieť, napríklad konkrétny mesiac, štvrťrok alebo rok. Nezabudnite pravidelne kontrolovať percento nákladov práce, aby ste sa uistili, že je tam, kde potrebujete, aby bolo vaše podnikanie finančne zdravé.

2. Celkové náklady práce pre vašich zamestnancov

Zistite toto číslo spočítaním celkových nákladov práce za zvolené časové obdobie. Náklady práce zahŕňajú mzdy a platy. Zahŕňajú tiež často prehliadané výdavky súvisiace so zamestnancami, ako sú mzdy za nadčasy, výhody, dane zo mzdy a náklady na platené voľno. Poraďte sa so svojím poskytovateľom účtovného softvéru alebo mzdovej agendy, ktorý vám pomôže nájsť tieto údaje.

3. Celkový predaj

Vygenerujte správu o predaji, aby ste zistili svoj hrubý predaj za stanovené časové obdobie.

Akonáhle budete mať tieto čísla, ste pripravení zapojiť ich do percentuálneho vzorca nákladov práce.

Vzorec percenta nákladov práce

(celkové náklady práce za dané obdobie / celkové tržby za dané obdobie) x 100 = percento nákladov práce v reštaurácii

Ako znížiť mzdové náklady zamestnancov a prevádzkové náklady

Ak je vaše percento nákladov práce vyššie 30%, možno budete chcieť zvážiť zníženie nákladov práce a udržanie finančného zdravia vášho podnikania.

1. Naplánujte zamestnancov na rozdelené zmeny

Rozdelenie zmien je, keď rozdelíte zmenu zamestnanca na dve kratšie zmeny s neplatenou prestávkou medzi nimi. Táto technika môže znížiť percento vašich nákladov práce tým, že zabezpečí, že budete míňať na mzdy v reštaurácii, keď to najviac potrebujete.

Pokúste sa strategicky rozdeliť zmeny tak, že naplánujete zamestnancov na svoje najrušnejšie prevádzkové časy a udržíte ich mimo práce, keď očakávate, že dopyt bude menší. Pre presnejšie rozdelenie časov skontrolujte svoje prehľady v systéme a nájdite najzaťaženejšie časy dňa vo vašej reštaurácii.

Napríklad, ak sú obed a večera najrušnejšími časmi vašej reštaurácie, naplánujte niektoré služby zamestnancov na otvorenie reštaurácie a odpracujú obedovú zmenu, potom budú mať prestávku medzi koncom obedového zhonu a začiatkom večerného času.

2. Naplánujte rozvrh pomocou softvéru na plánovanie zamestnancov

Ak ste zvyknutí vytvárať rozvrh zmien založený skôr na vnútornom pocite ako na údajoch, môžete platiť viac, ako potrebujete.

Jednoduchý spôsob, ako znížiť percento nákladov práce, je jednoducho pomocou plánovacieho softvéru - najmä takého, ktorý sa integruje s vaším predajným systémom. Napríklad ak sa softvér na plánovanie zamestnancov integruje s predajným systémom a môže skontrolovať vaše údaje o predaji, môže aj presne predpovedať potreby pracovnej sily. Mohlo by to napríklad predpovedať, že týždeň počas sviatku budete musieť zdvojnásobiť počet zamestnancov. Môže tiež predpovedať, kedy budete potrebovať menej zamestnancov.

Nástroj na plánovanie vám môže pomôcť zabezpečiť, aby ste nikdy nemali nedostatok zamestnancov, ale môže vám tiež zabrániť v míňaní peňazí na prácu, keď nemusíte.

3. Udržujte nadčasové hodiny na minime

Majte na pamäti nadčasy pri vytváraní rozvrhu a predtým, ako požiadate zamestnancov, aby pomohli nad rámec fondu pracovného času, pamätajte, že mzdy za nadčasy sú nákladné. Veľmi využívaným spôsobom v službách je prenos nadčasov a ich kompenzovanie v sezónnom a mimosezónnom období. Pozor však na zákon.

4. Zvýšte udržanie zamestnancov

Čo je jedným z najväčších neočakávaných nákladov na pracovnú silu? Fluktuácia zamestnancov. Sotva traja z 10 zamestnancov zostanú v reštaurácii dlhšie ako rok.

Fluktuácia zamestnancov je problematická, pretože prijímanie a rekvalifikácia nových zamestnancov je veľmi nákladná – okrem všetkých ostatných prevádzkových nákladov.

Udržujte zamestnancov spokojných, aby ste znížili fluktuáciu a percento nákladov práce. Vždy, keď je to možné, ponúknite výhody a štedré platené voľno a udržujte zamestnancov zapojených do teambuildingových aktivít a výhod. Dokonca aj platenie nad minimálnu mzdu môže byť nákladovo efektívnym spôsobom, ako udržať náklady na nábor a odbornú prípravu pod kontrolou.

Ďalším spôsobom, ako udržať fluktuáciu na minime, je implementovať užívateľsky prívetivú technológiu, ktorá nefrustruje ani nezastrašuje nových zamestnancov. Napríklad, keď Café Crêpe prešla zo staršieho systému na užívateľsky prívetivý iPad objednávkový systém, fluktuácia zamestnancov dramaticky klesla len za prvých 30 dní.

5. Zvýšte efektivitu pomocou technológií

Existuje veľa úloh, s ktorými môže reštauračná technológia pomôcť znížiť náklady na pracovnú silu a zvýšiť predaj, čo v konečnom dôsledku vedie k nižšiemu percentu nákladov práce. Nájdite efektivitu vo svojej reštaurácii implementáciou technológie tam, kde je to vhodné.

Ak prevádzkujete reštauráciu s rýchlou obsluhou, zvážte inštaláciu samoobjednávkových kioskov. Kiosky môžu spracovávať objednávky a platby, čo uvoľňuje váš personál, aby sa mohol sústrediť na pohostinstvo.

Podobne aj bezkontaktné objednávkové a platobné riešenia môžu pomôcť zamestnancov v reštauráciách tráviť viac času vytváraním nezabudnuteľného kulinárskeho zážitku pre hostí.

Technológie, ako sú samoobjednávkové kiosky, bezkontaktné stolovanie a objednávanie pri stole pomocou tabletu, vám umožňujú obslúžiť viac zákazníkov s menším počtom zamestnancov počas každej zmeny, čo vám pomôže celkovo znížiť percento nákladov práce.

6. Krížový zamestnanci

Čím efektívnejšie váš tím pracuje, tým viac dokáže urobiť za kratší čas. Zvýšenie vášho úsilia v oblasti odbornej prípravy a krížového vzdelávania sú účinné stratégie na zníženie percenta nákladov práce a zvýšenie efektivity práce.

Po prvé, uistite sa, že vaše školenia sú dôkladné a pravidelne vykonávajte opakovacie školenia. Použite hodnotenie výkonnosti zamestnancov na vyhodnotenie potrieb doplnkového vzdelávania.

Potom preškoľte zamestnancov tým, že ich naučíte, ako vykonávať úlohy svojich kolegov a slúžiť viacerým funkciám. Vďaka krížovému tréningu môžu kolegovia zaskočiť jeden za druhého, keď člen tímu ochorie. Alebo ak má niekto prestoje, môže tento čas využiť na pomoc inému zamestnancovi s jeho úlohami. Napríklad čašník, ktorý je krížovo vyškolený ako debarasér, môže upratovať stoly, prinášať jedlo a dopĺňať zásoby riadu a podobne.

Udržujte svoje mzdy na správnej ceste školením a krížovým školením zamestnancov, aby ste znížili percento nákladov práce.


Reštauračný priemysel je nepredvídateľný. Keď však poznáte percento nákladov práce, budete schopný úspešnejšie prechádzať ťažkými časmi.

Sledovaním a poznaním percentuálnej výšky zaťaženie podniku na mzdy zamestnancov spoznáte ďalšie možnosti zníženia nákladov a získate detailnejší obraz o ekonomike podniku. Mnohé podniky pri snahe znížiť výdavky automaticky znižujú stav zamestnancov, čo ide na úkor kvality. Zamestnanci Vám tvoria podstatnú výšku ziskov preto sa nesnažte znížiť ich stav ale zabezpečiť ich prínos znížením fluktuácie, zvýšením motivácie a zaškolením.