6 spôsobov, ako znížiť prevádzkové náklady hotela

02.05.2023


Teraz si predstavte, že ste analyzovali svoje výkazy a zistili ste, že prevádzkové náklady sa vyšplhali príliš vysoko naprieč oddeleniami. Zatiaľ čo každý hotel bude mať iný prístup, tu sú niektoré kľúčové oblasti, ktoré je potrebné zvážiť na zefektívnenie prevádzky a optimalizáciu nákladov.

1. Plánujte inteligentnejšie

Efektívne plánovanie je najjednoduchší spôsob, ako riadiť náklady práce. Počet zamestnancov by mal úzko súvisieť s počtom príchodov a odchodov. Napríklad personál by mal byť naplánovaný na základe očakávanej dennej obsadenosti a priemerného času potrebného na upratanie miestnosti. Pre všetky oddelenia je možné náklady znížiť tým, že zamestnancov pošlú domov skôr alebo ich požiadajú, aby prišli neskôr, keď je hotel menej obsadený, ako sa očakávalo.

2. Integrovaný personál

Čím všestrannejší zamestnanci sú súčasťou podniku, tým väčšiu flexibilitu pracovnej sily máte a môžete v čase presunúť zdroje tam, kde sú najviac potrebné. Napríklad v niektorých menších hoteloch a penziónoch je personál recepcie vyškolený na usadenie hostí v reštaurácii, poskytovanie izbovej služby a upratanie izieb. Krížové školenie vám umožňuje pracovať s menším počtom zamestnancov na pracovisku, buduje tímovú prácu a pomáha zamestnancom rozvíjať nové zručnosti.

3. Ponúknite služby opt-in upratovania

V cestovnom ruchu hostia očakávajú opt-in upratovacie služby a mnohí majú radi flexibilitu. Pri check-ine alebo pred ním sa opýtajte hostí, či uprednostňujú občasné upratovanie pred dennými upratovacími službami. Nielenže to ušetrí náklady na pracovnú silu, ale tiež zníži náklady na pranie špinavej bielizne a zvýši prevádzkovú efektivitu.

4. Znížte náklady na energiu

Hotely každoročne vynakladajú približne 6 % prevádzkových nákladov na energiu, tieto náklady sa v poslednej dobe ešte zvýšili. Ak ich chcete znížiť, začnite s jednoduchými a cenovo dostupnými možnosťami udržateľnosti, ako sú LED žiarovky, vzdelávanie zamestnancov a pravidelná údržba systémov. Z dlhodobého hľadiska investujte do senzorov pohybu, inteligentných termostatov a energeticky účinných systémov.

5. Praktizujte inteligentné riadenie príjmov

Riadenie príjmov nie je len o generovaní výnosov, ale aj o kontrole nákladov na marketingové aktivity a proces získavania hostí. Náklady sa môžu výrazne líšiť v závislosti od distribučného kanálu a stratégia priamej rezervácie pomôže znížiť provízie. Zacielením záujmu na opakovaných a dlhodobých hostí môžete znížiť marketingové a mzdové náklady. Presnými výkazmi a štatistikami obsadenosti môžete optimalizovať počet zamestnancov na pracovisku.

6. Prehodnoťte svoj balík softvéru

Vďaka technológiám, ktoré sa rozširujú v hoteloch, by mala byť práca uľahčená a prehľadnejšia. Pomocou sofistikovaných softvérových nástrojov môžete odľahčiť prácu zamestnancov a využiť ich čas efektívnejšie na správu a kontrolu úloh, kde je potrebný osobitý prístup.